Herhalingsles

Overzicht herhalingen Voorjaar  2019

Herhaling maandagavond (vrije inloop):
20.00-22.00 uur

14 januari         Triage meerdere S.O.               6 mei    Wandelletsels
21 januari         Bloedingen en verbanden          13 mei  Arm en Been letsels
11 februari        Breuken en ontwrichtingen        20 mei ‘Thuis’ ongevallen
18 februari        Ziektebeelden                           3 juni    Eindoefening (aanrader)
11 maart           Ademhalingsstoornis
8 april               Kinderletsels                            9 september Eigen Inbreng

Competentietoetsing op zaterdag (aanmelden  via ledenadministratie@ehbo-someren.nl)
09.00- 13.00 uur

9 maart
6 april

Herhaling voor de wat oudere leden op donderdagavond:
20.00 - 22.00 uur

17 januari
21 februari
21 maart
18 april

Herhaling Reanimatie +  AED bediening: (aanmelden via ledenadministratie@ehbo-someren.nl)
20.00-22.30 uur                       9.00-11.30 uur
                                               Maandag 4 februari
                                               Maandag 18 februari
Dinsdag 26 februari
Donderdag 7 maart
Dinsdag 19 maart
Woensdag 17 april                              
Woensdag 22 mei
Donderdag 20 juni

 

Herhaling EHAK: (aanmelden via ledenadministratie@ehbo-someren.nl)
20.00-22.30 uur
Woensdag 13 februari
Woensdag 27 februari

Dinsdag 16 april
 

Cursus EHaK
Start Dinsdag 1 oktober 2019

Cursus Reanimatie + AED bediening
Dinsdag 2 en 9 april

Cursus Eerste Hulp
Start op  maandag 28 JANUARI

Voor informatie en aanmelden voor een cursus, kunt u contact op nemen met het secretariaat: secretariaat@ehbo-someren.nl