Herhalingsles

Overzicht herhalingen Najaar  2018

Herhaling maandagavond:
20.00-22.00 uur

10 september   Eigen Inbreng                           17 september    Brand- en Warmteletsels
8 oktober         Kinderletsels                            29 oktober        Competitiespel
12 november    Winterongevallen                      19 november    Verbandleer
3 december      Dierenletsels                            10 december    Vergiftiging

14 januari 2019 Ongeval met meerdere S.O.

Competentietoetsing op zaterdag (aanmelden via ledenadministratie@ehbo-someren.nl)
09.00- 13.00 uur

27 oktober

Herhaling voor de wat oudere leden op donderdagavond:
20.00 - 22.00 uur

20 september
18 oktober
15 november

Herhaling Reanimatie +  AED bediening: (aanmelden via ledenadministratie@ehbo-someren.nl)
20.00-22.30 uur                       9.00-11.30 uur

                                               Maandag 24 september
                                                Maandag 8 oktober
Maandag 22 oktober
Maandag 29 oktober
Dinsdag 13 november
Maandag 26 november
Woensdag 7 november
Donderdag 15 november
Woensdag 21 november
Woensdag 28 november
Donderdag 29 november

 

Herhaling EHAK: (aanmelden via ledenadministratie@ehbo-someren.nl)
20.00-22.30 uur
Maandag 22 oktober
Woensdag 28 november

        
09.30-12.00 uur     

Zaterdag 13 oktober    

Cursus EHaK
Start Dinsdag 2 oktober 2018

Cursus Reanimatie + AED bediening
Donderdag 22 en 29 november 2018

Cursus Eerste Hulp
Start op  WOENSDAG 30 JANUARI

Voor informatie en aanmelden voor een cursus, kunt u contact op nemen met het secretariaat: secretariaat@ehbo-someren.nl